Menu

Bornholm Portal

Din lokale indgang til nettet

Din indgang til Bornholm
www.bornholm.dk

Grøn teknologi mm.
www.brightgreenisland.dk

Business Center Bornholm
www.bornholm.biz

Bornholms Vækstforum
www.brk.dk/vaekstforum

Tilflytter til Bornholm
www.flyttilbornholm.dk

Uddannelse

Campus Bornholm
Minervavej 1, 3700 Rønne
www.campusbornholm.dk

Byer på Bornholm

Byer efter størrelse (2016)
Rønne
Nexø
Aakirkeby
Hasle
Allinge-Sandvig
Svaneke
Tejn
Gudhjem
Snogebæk
Nyker
Klemensker
Muleby
Østermarie
Årsdale
Lobbæk
Østerlars
Vestermarie
Pedersker
Balka
Listed
Nylars
www.da.wikipedia.org/wiki/bornholm

Offentlige

Bornholms Kommune
Borgerservice Landemærket 26,
3700 Rønne
Tlf.: 5692 0000
www.brk.dk
www.facebook.com ... 

Bornholms Biblioteker 
www.bibliotek.brk.dk
Afdelinger
www.bibliotek.brk.dk/biblioteker

Frivillighedspolitik

Bornholmske Borgerforeninger samvirke
www.borgerforeninger.dk

Borgere og dialog som løftestang for lokal udvikling
Bornholms Frivillighedspolitik er udarbejdet som led i projektet ”Borgere og dialog som løftestang for lokal udvikling”, der er gennemført med støtte fra Den Europæiske Landdistriktsfond, LAG-Bornholm og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, samt Bornholms Regionskommune.
www.borgerforeninger.dk

Frivillighedspolitik - Fælles på Bornholm
www.brk.dk/frivillighedspolitik

Kommunalt